Jastrzębie Zdrój

Jastrzębie Zdrój miasto położone na krańcu południowej części woj. Śląskiego, tuż przy granicy z Republiką Czeską. Należące od 1989r.  do Euroregionu „Śląsk Cieszyński” jest największym pod względem mieszkańców miastem Euroregionu. Jastrzębie posiada wysoko rozwiniętą infrastrukturę, a inwestycja „Droga Główna Południowa” połączyła bezpośrednio miasto z autostradą A1 i drogami krajowymi.
Swoją siedzibę ma tutaj Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym w Europie producentem węgla ortokoksowego, w kopalniach podległych JSW pracuje większość aktywnych zawodowo mieszkańców miasta, jednak miejsca pracy tworzą także inne sektory gospodarcze m.in.: w branży spożywczej, przetwórstwa tworzyw sztucznych czy budowlanej.

Ważnym kierunkiem Jastrzębskiego samorządu jest rozbudowa i rozwój infrastruktury drogowej, oraz zagospodarowanie terenów pokopalnianych, w tym celu utworzone zostały specjalne strefy podlegające Katowickiej strefie Ekonomicznej.
Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz rozwój miasta to priorytety w polityce gospodarczej władz Jastrzębia – Zdroju, w tym celu uchwalane są korzystne regulacje prawa lokalnego, które mogą zaktywizować działalność gospodarczą. Na bieżąco prowadzone są działania promocyjne mające na celu zwiększenie stopnia rozpoznawalności oferty. W celu wzmocnienia działań promocyjnych, Jastrzębie-Zdrój aplikuje o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, do chwili obecnej pozyskano z funduszy pomocowych(krajowych i zagranicznych) ponad 300 mlm złotych.