O JKI

Jastrzębski Klaster Innowacji jest pierwszym w Polsce klastrem, którego zadaniem jest wspieranie i rozwijanie miasta, oraz lokalnych przedsiębiorstw. Powstał jako oddolna inicjatywa przedsiębiorców, którzy dostrzegają ekonomiczny sens ze współpracy klastrowej, która pozwala otworzyć rynek na szerszą współpracę i wielkoskalowe działania. A więc – zgodnie z ideą klastra – mowa nie tylko o współpracy lokalnej, która pozwoli rozwinąć miasto, ale także o współpracy regionalnej, krajowej, a nawet międzynarodowej. Jastrzębski Klaster Innowacji działa bowiem pod parasolem Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw – organizacji zrzeszającej kluczowe, innowacyjne klastry z całej Polski. Dzięki temu członkostwu, Jastrzębski Klaster posiada dostęp do bogatej bazy przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych, dysponuje zapleczem najwyższej klasy specjalistów, którzy zadbają o jego efektywny rozwój, a jego członkowie mogą korzystać ze spektrum korzyści, wynikających z uczestnictwa w tak dobrze ugruntowanej strukturze klastrowej.

Głównym założeniem Klastra jest wspieranie innowacji i nowości, wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych a następnie – komercjalizację wyników badań, wdrażanie innowacji i budowanie konkurencyjności podmiotów skupionych w klastrze.

Klaster powstał na bazie porozumienia z dnia 17 czerwca 2015 roku, z inicjatywy przedsiębiorców: FLYMORE sp. z o.o.; FIS-SST sp. z o.o.; ELPLAST sp. z o.o.; HAGA PLUSC sp. z o.o.; Prymat sp. z o.o.; NOWA COMPUTER S.C.; CARBO-ECO sp. z o.o.; P.H.U PROGRES; SPEDYCJA PAWBUD sp. z o.o.; JAGÓDKA s.j.; JAGODEX sp. z o.o.; SUPER NOWA; F.H.U ROMA; ACARTUS S.A; .PGB sp. z o.o; Firma Antończyk s.j.; PTHU Bielaszka; FRB Mitula Dariusz; VETURI Sp. z o.o.;

Jastrzębski Klaster Innowacji stwarza możliwość, aby w jednym punkcie spotykali się przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, prezesi największych lokalnych firm, a także przedstawiciele kadry naukowej i instytucji badawczo-rozwojowych. Dzięki temu mogą wspólnie, poprzez łączenie sił i potencjałów, tworzyć innowacyjne rozwiązania, podnosić rynkową konkurencyjność podmiotów skupionych wokół klastra, wymieniać się cenną wiedzą i nowymi technologiami, a więc razem tworzyć nową jakość. Ową współpracę trudno sobie wyobrazić bez istnienia struktury klastrowej, która znacznie ułatwia tworzenie warunków dla otwartych innowacji. Członkostwo w klastrze to także udział w spotkaniach branżowych, szkoleniach i konferencjach, których owocem mogą być nowe kontrakty, a także promocja w kraju i za jego granicami.

Istotność i osiągnięcia klastrów w dziedzinie tworzenia innowacyjności docenia Komisja Europejska, która od kilku lat przywiązuje dużą wagę do klastrów, postrzegając je jako katalizatory innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Wspieranie rozwoju klastrów należy do głównego nurtu polityki rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej.

Hasłem Inauguracji Jastrzębskiego Klastra Innowacji, która miała miejsce w czerwcu 2015 roku, były słowa: „Razem możemy więcej!”

Zapraszamy więc do grona Innowatorów i korzystania z efektów synergii, jakie daje nasz Klaster!