Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju to szkoła kształcąca ponad 900 uczniów w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum nr 4.

W ostatnich latach to prężnie działająca jednostka oświatowa, która realizuje wiele działań innowacyjnych. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli realizują prace badawcze, wynalazki, które prezentują w konkursach międzynarodowych na całym świecie. Od 2010 roku szkoła zdobyła kilkadziesiąt złotych, srebrnych i brązowych medali oraz wiele nagród specjalnych na konkursach innowacyjności w takich państwach jak: Belgia, Francja, Szwajcaria, Rumunia, Niemcy, Rosja, Chorwacja, Malezja, Chiny, Brazylia, Korea Południowa, Tajwan. Od 2012 r. szkołą rozpoczęła wykonywanie prac innowacyjnych z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

Oprócz zdobytych nagród na świecie, ogólnopolskie media zainteresowały się działalnością szkoły, w rezultacie czego, przygotowano wiele audycji i reportaży o działalności jednostki w programach TVP1, TVP2, TVN, POLSAT, TVP KATOWICE, TVPSILESIA i wielu innych. Szkoła współpracuje z wieloma fundacjami ( Mimo Wszystko pani Anny Dymnej, Media 3.0), firmami ( Orange Lab, JSW, Haga, Bank Handlowy w Jastrzębiu-Zdroju, ABC,ADVICOM).

Uczniowie i nauczyciele szkoły wielokrotnie prowadzili wykłady i prelekcje podczas onferencji ogólnopolskich i międzynarodowych, spotkania dla studentów i uczniów w kraju i za granicą. Ostatnie lata to także sukcesy w ogólnopolskich Olimpiadach Naukowych – kilkanaście tytułów laureatów i finalistów tych Olimpiad. Ponadto uczniowie i nauczyciele w ramach realizacji projektów unijnych dokształcają się za granicą podczas różnorodnych praktyk zawodowych, staży metodycznych w takich krajach jak Niemcy, Francja, Anglia, Irlandia i Malta.