Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

 

 

 

Nasza szkoła zapewnia uczniom wszystkich klas:
 • zdobywanie wiedzy i umiejętności pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry,
 • zaplecze sportowe – dwie sale gimnastyczne, boisko, salka fitness, siłownia,
 • zajęcia sportowe prowadzone przez trenerów piłki siatkowej, judo
 • dwie sale komputerowe,
 • pracownie przedmiotowe,
 • naukę języków obcych na wysokim poziomie /język angielski, język niemiecki, język włoski w LO/,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych /koła zainteresowań/,
 • bogaty księgozbiór zebrany w dwóch bibliotekch,
 • opiekę świetlicy szkolnej, obiady w stołówce szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.00,
 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • organizację ciekawych wycieczek przedmiotowych i turystycznych,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych,
 • konsultacje dla uczniów /w każdy czwartek / oraz dla rodziców /w pierwszy wtorek miesiąca/,
 • możliwość kontroli ocen poprzez dziennik elektroniczny.